PRIVACY STATEMENT

Massagepraktijk Bij Roos, gevestigd aan Kruidendreef 104, 8252 BJ Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Massagepraktijk Bij Roos
Kruidendreef 104
8252 BJ Dronten
Tel.: 06-21630928
www.bij-roos.nl
info@bij-roos.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Massagepraktijk Bij Roos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Geslacht

– E-mailadres

– IP-adres

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Massagepraktijk Bij Roos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Massagepraktijk Bij Roos analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

–  Massagepraktijk Bij Roos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

HOE LANGS WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Massagepraktijk Bij Roos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Massagepraktijk Bij Roos gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Massagepraktijk Bij Roos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we ook cookies van derden (die jouw surfgedrag bijhouden), indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Via de website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bij-roos.nl.

 

In de massagepraktijk

Sommige categorieën persoonsgegevens die we verzamelen kwalificeren we als ‘bijzondere gegevens’, op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de massage hebben we je medische gegevens nodig, en hierin hebben wij een beroepsgeheim. Bij de intake stellen we vragen over bijv. recentelijke operaties of medicatiegebruik. Als wij gegevens van je arts nodig hebben, kan dat alleen met jouw voorafgaande toestemming. Je kunt er zelf voor kiezen om deze bijzondere gegevens met ons te delen. Als je bijzondere gegevens met ons deelt, stem je ermee in dat we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden (de massages). Bijzondere gegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met jouw toestemming.

De toestemming kun je ieder moment intrekken. Houd er rekening mee dat je in sommige gevallen dan geen of minder goed gebruik kan maken van onze dienst.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Massagepraktijk Bij Roos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Bij Roos) tussen zit.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Massagepraktijk Bij Roos verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Massagepraktijk Bij Roos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Massagepraktijk Bij Roos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bij-roos.nl.